جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
بازدید: 6336
مشاوره و خدمات حقوقی به کلیه شرکتها، تجار و موسسات غیر تجاری
 
گروه حقوقی اندیشه کوروش با اتکا به سوابق خود و با بهره گیری از تجربیات و تخصص های همکاران آمادگی ارائه خدمات حقوقی در حوزه های ذیل به صورت روش برون سازمانی، ارائه خدمات موردی و حضوری را دارد.
 
شرکت های گوناگون تجاری مانند شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های تعاونی، موسسه خدمات فنی-مهندسی، آموزشی-علمی و موسسه های فرهنگی، ورزشی، موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی مانند اصناف، کانون ها، نظامهای پزشکی، مهندسی و غیره
شرکت های خارجی، شعبه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی و همه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری خصوصی و دولتی.
 
انواع خدمات حقوقی تخصصی بخش حقوق شرکت ها بدین شرح می باشد:
1. ثبت شرکت ها
2. امور حقوقی داخلی شرکت
3. قراردادهای داخلی و بین المللی
4. مسئولیت مدنی شرکت
5. دعاوی کیفری شرکت
6. حقوق کار شرکت
7. حقوق بیمه شرکت
8. خدمات حقوقی در زمینه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی
9. خدمات حقوقی مالیاتی شرکت
10. خدمات حقوقی بانکی و پولی
11. ثبت علائم تجاری
12. ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
13. ثبت صورتجلسات
14. دعاوی کیفری شرکت اعم از مسئولیت کیفری اختصاصی شرکت مانند ورشکستگی به تقلب ئ تقصیر، تخلف مدیران و موسسات.
15. دعاوی کیفری و مالی و اقتصادیشرکت مانند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، چک بلا محل، جرائم رایانه ای
16. دعاوی کیفری علیه اشخاص، مانند نشر اکاذیب و افتراء
17. حقوق کار شرکت:
   17-1. تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دائم
   17-2. وکالت در دعاوی روابط کار و بیمه و تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و غیرقضایی
   17-3. وکالت در دعاوی حوادث کار و اخراج کارگران
   17-4. ارائه مشاوره در امور پرداخت حق سنوات
 
18. دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری
   18-1. ارائه مشاوره در خصوص دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری به شرکت ها
   18-2. پذیرش وکالت کلیه شرکت ها در دیوان عدالت اداری

خدمات وکیل ۳۶۰