جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
بازدید: 3149
خدمات حقوقی در ارتباط با مناطق آزاد تجاری:
 
منطقه آزاد تجاری اصولاً در داخل یک کشور و در مجاورت یک بندر واقع می شود و علت تشکیل چنین مناطقی جذب سرمایه های خارجی ، افزایش درآمد ارزی، افزایش صادرات و غیره می باشد لذا گروه حقوقی اندیشه کوروش با توجه به سابقه دیرین در این گونه مناطق، آمادگی دارد در موارد ذیل خدمات حقوقی خود را ارئه دهد. 

الف – تاسیس و ثبت شرکت، تهیه اساسنامه، امور مربوط به تابعیت، ورشکستگی، ثبت علامت. 
ب – پذیرش در کلیه دعاوی ناشی از ثبت و تاسیس. 
ج – ثبت شرکتها و موسسات خارجی . 
د
تنظیم قراردادهای نمایندگی، اخذ نمایندگی. 
ه – عملیات بانکی.
 

خدمات وکیل ۳۶۰