جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
بازدید: 14879
دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی:
 
تعزیرات حکومتی بعنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی می باشد. شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می کنند: گزارش سازمان های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی. با توجه به درگیر بودن بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوعات مربوط به مواردی که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، همکاران گروه حقوقی اندیشه کوروش بااتکا به پرونده های متعدد و تجربیات فراوان در جرائم تعزیرات، آماده ارائه خدمات ذیل می باشد:
 
طرح شکایت و یا دفاع از شکایات مطروحه در شعب سازمان تعزیرات حکومتی بویژه در شعب بدوی، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات دارویی و پزشکی، شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و شعب تجدیدنظر عادی و ویژه قاچاق کالا و ارز و شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی. 

همچنین طرح اعتراض نسبت به آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری و عنداللزوم اخذ دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای احکام صادره توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
 
 
 

خدمات وکیل ۳۶۰