دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
بازدید: 4509
حقوق خانواده:
 
اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شود، در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. حقوق خانواده شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل گیری، تداوم و انحلال خانواده می پردازد و در اصل دهم قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی خوانده است.

گروه حقوقی اندیشه کوروش، خدمات حقوقی خود را در موارد ذیل ارائه می نماید:

1.    طلاق اعم از توافقی و غیره
2.    حضانت فرزندان
3.    مطالبه مهریه
4.    تمکین و عدم تمکین
5.    مطالبه نفقه، تعیین میزان نفقه و کلیه امور مربوط به خانواده
 
 

خدمات وکیل ۳۶۰