چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید: 4860
دعاوی دیوان عدالت اداری:
 
دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود.

نکته: تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراكه طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به این كه در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده.

ساختار دیوان:
طبق ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود.
 
گروه حقوقی اندیشه کوروش آمادگی ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از جمله شرکت های تجاری اعم از شرکت های سهامی عام و خاص و یا مسئولیت محدود و غیره راجع به شکایات و اعتراض از تصمیمات و اقدامات مراجع ذیل:
 
1. واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی شهرداری ها و بانک های دولتی
 
2. مأمورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی
 
3. نهادها و موسسات عمومیغیر دولتی نظیر شهرداری ها و شرکت های تابعه مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی
 
4. شورای شهر و روستا و مصوبات آنها
 
5. سازمان ها تعزیرات حکومتی و شعب و اداری حقوقی آنها
 
و غیره
 
 
گروه حقوقی اندیشه کوروش آمادگی ارائه مشاوره حقوقی به کلیه شرکت های خصوصی و غیرخصوصی در دیوان عدالت اداری را دارد.

خدمات وکیل ۳۶۰