چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید: 4617
دعاوی مربوط به املاک
 
بیشترین دعاوی مطرح در امور حقوقی مربوط به پرونده های ملکی است. عدم آگاهی از این دعاوی و اقامه صحیح آن باعث می شود بسیاری افراد پس از طرح دعوی و پیگیری دادرسی های طولانی نتیجه ای عایدشان نشود. 

خدمات وکیل ۳۶۰