پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ 2682 0 4

به هر کجا که رسیده باشید ممکن نیست که از آینده خود (که در سال های بعدی خواهد رسید) گذر کرده باشید.

مثلت نوآوری

به هر کجا که رسیده باشید ممکن نیست که از آینده خود (که در سال های بعدی خواهد رسید) گذر کرده باشید. از آنجا که همه ما در رودرروئی با فشار چالش ها و برخوردها، همچون نیاز به زمان پاسخ دهی سریع تر، رشد، کاهش هزینه ها، تولیدات و خدمات جدید، تفاوت های بارزتر، ساختار خلاقانه تر و سودآوری بیشتر هستیم، پس نیازمند آنیم که برخوردی نوآورانه نسبت به کار خود داشته باشیم. ما اغلب به این فشارها به عبارت آهنگین ”تفکر در ورای چارچوب“ پاسخ می دهیم، به هر حال این به معنای دگرگونی برای افراد مختلف است.
 
مبانی سه گانه
در پاسخ به نیازمان به خطوط راهنما، ما روش منظمی را برای تفکر نوآورانه توسعه داده ایم که مبتنی بر اصول زیر است:
 
۱) دانستن اینکه مقصود شما از گفتن کلمهٔ ”نوآوری چیست؟“
بسیاری از مدیران خلاقیت و نوآوری را متناوباً به جای یکدیگر به کار می برند. در حالی که نوآوری چیزی بیش از خلاقیت است و نوآوری مشتمل بر چهار چیز، است:
 
الف) خلاقیت یا کشف یک ایده جدید (شاید ترکیبی از تولیدات یا خدمات جدید).
ب) استراتژی یا انتخاب بهترین ها (ارزشمندترین انتخاب)
ج) به کارگیری یا انجام ایده در عمل
د) قابلیت سودآوری یا افزایش ارزش افزوده
 
بر این اساس، نوآوری به کار گرفتن ایده های جدید و ارزشمند، در عمل می باشد.
 
۲) دانستن اینکه ایدهٔ مطلوب شما چیست؟
از خود بپرسید که آیا ایده هائی را می خواهید که مشخصاً نسبت به آنچه که از قبل در کیف شما موجود بوده، پتانسیل بالاتری دارند؟ و یا فقط ایده هائی برای تولیدات جدید، خدمات، فرآیندها و برنامه های جدید را خواستارید؟
 
همچنین مقیاس ایده ها را معین کنید. آیا ایده های انقلابی را می طلبید؟ ایده هائی که تغییرات شگرفی را در مقیاس بزرگ ارائه می دهند و ممکن است جهت حرکت را کاملاً تغییر دهند و یا ایده هائی که ارزش را می افزایند مانند ایده های مربوط به راندمان کار. شاید ایده هائی تکامل دهنده (ایده هائی که امور انجام شده را بهبود می بخشند) را می پسندید. پی گیری این سه نوع نوآوری را به شکل متوازن ادامه دهید.
اگر شما در راندمان، نوآوری را بیشتر دنبال کنید و بر بهبود بهره وری بیشتر متمرکز شوید. با این کار در واقع، ریسک از دست دادن فرصت ها را پذیرفته اید. اگر نوآوری های انقلابی را زیاد دنبال کنید، ریسک هرج و مرج را پذیرفته اید و اگر ایده هائی بهبوددهنده را دنبال کنید، شما به کامل کردن آنچه که قبلاً انجام داده اید متمایل می شوید و از ایده های جدید دور شده و تنزل می کنید.
 
روش صحیح، کمی بیندیشید
ابتدا تیم خود را بر ایده های راندمان متمرکز کنید، بنابراین تمام افراد تیم می توانند در یافتن و به کارگیری ایده های جدید تمرین و شرکت داشته باشند و سپس آنها را به منظور مجدد در مورد کارهایشان درگیر کنید. 
از خود بپرسید چه می خواهید، اگر قصد پشتیبانی آنها را ندارید از آنها ایده های انقلابی نخواهید.
 
۳) بدانید چه کسی را درگیر خواهید نمود،
بسیاری از رهبران در هنگام رجوع به نوآوری به تیم ها یا بخش های خاصی رجوع می کنند (مانند تحقیقات و توسعه با بازاریابی). نوآوری نمی تواند فقط در مرزها اجراء شود، باید در تمام سطوح اجراء گردد. همهٔ افراد باید درگیر شوند، خلاصه اینکه نوآوری باید یک هسته لیاقت ساز برای همه باشد.
 
سه مهارت تفکری
تفکر نوآورانه می تواند در عین تناسب بهبود داده شده و پرورانده شود مدل مثل نوآوری ما برا یایجاد مهارت در تفکر نوآورانه، مشتمل است بر سه منطقه هسته مهارتی:
 
۱) تفکر خلاق: کشف ارتباطات و ایده های جدید
۲) تفکر استراتژیک: انتخاب بهترین ایده ها، همان که بیشترین ارزش را خواهد افزود و همراستا با استراتژی است.
۳) تفکر دگرگون ساز: درگیر نمودن دیگران برای حمایت و به کارگیری ایده های جدید.
 
بذرهای تفکر خلاق
تفکر خلاقانه شما را از امور شناخته شده عبور داده و در تقابل با امور ناشناخته قرار می دهد. بسیاری از مردم، خود را از تجربه نمودن چیزهای جدید منع می کنند و فقط می خواهند در حاشیه امن پیشین، باقی بمانند اغلب این افراد مراحل دست نیافتنی و خارج از کنترل را جستجو نمی کنند.
 
اما متفکران خلاق خود را در درگیر شدن با فرضیات خود و دیگران آزاد می گذارند، آنها اکتشافات را جستجو می کنند در نتیجه می توانند انتخاب های بیشتری را ببینند و ارتباطات بیشتری را بیابند. شما نیز افراد خود را برای تجربه نمودن ایده های جدید تشویق کنید.
 
بذرهای تفکر استراتژیک
استراتژی تقریباً ارتباط دادن خلاقیت به مقدار ارزش است. بله گفتن به بعضی ایده ها و نه گفتن به دیگران، کلی نگری و دانستن تأثیرات و تغییراتی که یک ناحیه بر قسمت های دیگر خواهد داشت.
 
آنها که بر ساختار فعلی تمرکز می کنند نسبت به کسانی که بر خلق آینده تمرکز می کنند، عقب می افتند. تغییر قواعد بازی و خلق ارزش های قوی تر، یافتن راه های جدید برای افزایش ارزش، امری بحرانی و حیاتی است. بنابراین به آینده بنگرید، فرصت ها را کاوش کنید و سپس دیدگاه جدیدی را از آنچه که می خواهید در آینده باشید، تصور کنید و آن را توسعه دهید. فکر کنید چگونه می توانید کارها را سریع تر، هوشمندانه تر و یا ارزانتر انجام دهید. ایده هایتان را طوری ارائه دهید که پذیرفته شوند.
 
بذرهای تفکر دگرگون ساز
آگاهی از وابستگی ها به موانع رفتاری قدم اول در حمایت از تلاش های نوآورانه است (از تولد ایده تا به کارگیری آن).
 
روش رهبران موفق آن است که نوآوری را تشویق کنند، تفکر را سد نکنند و رفتار خلاقانه مطلوب را مدل سازی نمایند. خلاقیت تغییر فرم طراحی شده ٔ شما را ایجاد می کند، به طوری که مشتمل بر عناصر زیر باشد:
 
-- برای هر بخش دقیقاً مشخص نمائید که چگونه نوآوری را پشتیبانی کند.
-- حذف کارهای احمقانه ای که زمان، انرژی و منابع را تلف می کند (البته بسیاری از ما این کارها را انجام می دهیم).
-- 
تخصیص منابع کافی در بودجه برای تشویق و آزمودن ایده ها.
-- 
به کار گرفتن فردی برای جمع کردن ایده، معرفی ایده های جدید و به اشتراک گذاری آنها
-- 
مشخص نمودن ایده های خلاقانه که در زمینه ها یمختلف به کار گرفته شده اند.
-- تشویق تمام افراد برای شرکت در برنامه های آموزشی تفکر نوآورانه.
-- 
اختصاص دادن نوآوری به عنوان راندمان قابل مشاهده برای تمامی کارکنان.
-- به هر حال هر کس نیاز دارد تا به دنبال راه های بهتر، جدیدتر، فهم اصول نوآوری باشد.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰