سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ 1717 0 2

واقعیت مسئله این است که ملت در پایان دوره ریاست جمهوری بر موثر بودن حقوقدان رئیس جمهور تاکید و برای او در تحقق این موارد درود خواهند فرستاد.

حقوقدان بودن آزمونی برای رئیس جمهور

واقعیت مسئله این است که ملت در پایان دوره ریاست جمهوری بر موثر بودن حقوقدان رئیس جمهور تاکید و برای او در تحقق این موارد درود خواهند فرستاد.

دکتر حسن روحانی در ایام داغ تبلیغات یازدهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری، که همگان چشم به تلویزیون  دوخته بودند، جمله مشهوری بیان  کرد  «من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم» این عبارت تاریخی در فرهنگ عام سیاسی مردم ماندگار و به قدری تاثیر‌گذار بود که انتخابات را به‌طور کامل به سمت پیروزی قاطع دکتر روحانی سوق داد و شاهد حماسه عظیم 24 خرداد شدیم. این عبارت از منظر حقوقی، تعهدی اخلاقی برای رئیس‌جمهور محسوب تا در برابر ملت به عنوان یک حقوقدان رئیس‌جمهور، اصول مسلم حقوقی را در تصمیمات سیاسی و اجرایی خود به‌کار بندد، اگرچه تمام روسای جمهور حسب اصل 112 قانون اساسی در پیشگاه ملت ایران سوگند یاد کرده‌اند تا پاسدار، مسئول و مجری قانون اساسی باشند اما دکتر روحانی تاکید روی مو ضوع داشتند بدین معنی که در قامت حقوقدانی که رئیس‌جمهور است، همت و تلاش بیشتری برای احقاق حق ملت و دفاع از حقوق ایران و ایرانیان، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی، خواهند داشت که دستاوردهای سفر نیویورک و بیان سخنرانی قاطع، دقیق و منطبق با اصول  سیاست، حقوق و روابط بین الملل  در سازمان ملل متحد گویا ی این امر است، اما در بعد داخلی اگرچه رئیس‌جمهور روحانی دستور تدوین منشور حقوق شهروندی را صادر کرده‌اند، اقداماتی موثر برای آزادی زندانیان بر اساس رافت اسلامی نظام صورت گرفته است.
 
آقای یونسی به عنوان مشاور ارشد در حوزه اقوام منصوب شده‌اند اما هنوز لازم است تا روحانی به عنوان حقوقدان رئیس‌جمهور اقدامات بیشتری انجام دهند از اجرای فصل سوم قانون اساسی به عنوان  فصل حقوق ملت تا استفاده از شایستگان و متخصصان اقوام ایرانی در مدیریت کشوری، از  مبارزه با خشونت ها و ناهنجاری‌های اجتماعی با همکاری با قوه‌قضاییه  تا  مبارزه با گرانی و تورم و تلاش برای افزایش پول ملی از مبارزه با رانت خواری و پولشویی تا لزوم توجه بیشتر به اصل برابری همه شهروندان اعم از زن و مرد یا فارس و ترک و کرد و...در برخورداری از تمامی امکانات سیاسی و مادی و معنوی در کشور و... واقعیت مسئله این است که ملت در پایان دوره ریاست جمهوری بر موثر بودن حقوقدان رئیس جمهور تاکید و برای او در تحقق این موارد درود خواهند فرستاد.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰