پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ 2885 0 2

روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه تعدادی از وکلای بازنشسته در محل تالار اقبال ساختمان کانون وکلا گرد هم آمده بودند تا درباره لزوم احتساب سوابق کامل خود و سایر بازنشستگان صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری هم فکری نمایند.

گزارشی از نشست همکاران بازنشسته

تهیه و تنظیم : فرخ فروزان کرمانی - وکیل دادگستری
 
روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه تعدادی از وکلای بازنشسته در محل تالار اقبال ساختمان کانون وکلا گرد هم آمده بودند تا درباره لزوم احتساب سوابق کامل خود و سایر بازنشستگان صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری هم فکری نمایند.
 
در این گردهم آیی آقای عزیزمحمدی یکی از وکلای بازنشسته بیان داشتند که : همکاری به نام آقای قربانیان در سال 1379 دادخواستی در دیوان عدالت اداری به طرفیت صندوق حمایت مطرح نمودند که طی آن ابطال ماده 14 تصویب نامه هیات وزیران به عنوان آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را خواستار شدند.
 
مضمون ماده این 14 آنست که سنوات وکلا از زمان تصویب قانون صندوق حمایت و حداکثر 20 سال ( تا آن زمان ) قابل محاسبه است، در حالی که ماده 13 قانون صندوق حمایت تمامی سنوات خدمتی اعم از اداری، قضایی، نظام وظیفه و وکالت را قابل احتساب دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن ماده و حذف آن از آیین نامه صادر و اعلام کرده است ( در سال 1379 ).
 
اما صندوق حمایت آن رای را تنها در مورد احتساب سوابق آقای قربانیان اجرا کرده و برای سایر اشخاص اعتنایی به آن نمی کند و همچنان ماده 14 را ملاک محاسبه قرار می دهد و حقوق مسلم بسیاری زیر پا گذاشته می شود. حدود 3 سال است که به صورت کتبی و شفاهی به صندوق حمایت اعلام می کنیم که این رای وحدت رویه را اجرا کند که اهمیتی نمی دهند .
 
در یک سال و نیم گذشته سه بار هیات عمومی صندوق حمایت تشکیل شده که هر سه بار حاضر شدیم و به صورت کتبی تقاضا کردیم. بار اول و دوم با تلاش بسیار وارد مجمع شدیم و تقاضا را ارایه کردیم ولی بار سوم به کلی مانع وارد شدن ما شدند. دو اشکال اساسی وارد است یکی این که اعضای تصمیم گیرنده در صندوق خود بازشسته سایر جاها هستند حقوق بازنشستگی می گیرند و خودشان ذی نفع نیستند.
 
همین جا از آقای سرداری زاده ( عضو هیات مدیره که در جلسه حاضر هستند ) تقاضا داریم اقدامی شود تا هیات مدیره صندوق بازشسته سایر جاها نباشند تا منافع وکلا را در نظر بگیرند و دیگر این که قانون صندوق مربوط به سال 77 است که تعداد بازنشستگان بسیار اندک بوده و هیات مدیره 3 نفر هستند که عملا یک نفر تصمیم گیرنده است و برای همه تصمیم می گیرد که باید اصلاح شود. بهر حال وقتی به این نتیجه رسیدم که اجرا نمی کنند دادخواستی برای اصلاح سوابق بازنشستگی به مجتمع صدر ( به دلیل آن که صندوق در حوزه محتمع صدر قرار دارد ) به طرفیت صندوق جمایت تقدیم کردم. که باید به سایر همکاران هم اطلاع داده شود تا پیگیر حقوق خود باشند.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰