دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
يکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 1871 0 1

درصورتی که فروشنده درعیوب ملک آن را با خریدار شرط نموده است حتما شرایط و عیبهای آن را در قولنامه به صورت شفاف ذکر نماید.

نکاتی کاربردی برای تنظیم قولنامه و مبایعه‎نامه

«مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان نکات مهمی که در زمان تنظیم قولنامه و مبایعه نامه باید مورد توجه قرار گیرد را تشریح کرده است.
 
قولنامه چیست؟
گاهی افراد قصد خرید وفروش مالی رادارند که مقدمات آن فراهم نیست,در این حالت درقراردادی متعهد میشود که ان قولنامه نام دارد و دراینجا فی الواقع خرید وفروش بر مبنای قول صورت میگیرد درهر صورت قولنامه نیز در دادگاهها معتبر است. 
 
مبایعه نامه چیست؟
در زبان حقوقی مبایعه نامه به معنای خرید و فروش است که البته در عرف و به اشتباه قولنامه نامیده می‎شود که مبنای ان ها متفاوت است .چرا که دربیع جنس، برای تحویل حاضراست لکن در قولنامه جنس بر مبنای قول است که در آینده حاضر می‎گردد. 
 
وجه التزام چیست؟
 تعیین مبلغی در قرارداد به عنوان خسارت به هرشرطی که طرفین با یک دیگر بر سران به توافق میرسند را وجه التزام می نامند که در دادگاه باتقدیم دادخواست قابل وصول می باشد. 
 
نکات مهم درباره تنظیم قولنامه و مبایعه نامه:
*ازتوان مالی خریدار برای پرداخت قیمت مورد معامله اطمینان حاصل نمایید و با شروطی که در قرارداد می آورید، حق فسخ معامله را در صورت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر توسط خریدار با خسارت برای خود قائل شوید. 
 
*مورد معامله را قبل از دریافت حداقل دو سوم معامله به خریدار تحویل ندهید و فقط در صورتی سند را به نام وی منتقل کنید که تمام مبلغ معامله را دریافت کرده‎اید.
 
*درصورتی که فروشنده درعیوب ملک آن را با خریدار شرط نموده است حتما شرایط و عیبهای آن را در قولنامه به صورت شفاف ذکر نماید.
 
*حتما هنگام امضاء قولنامه دو نفرعادل به عنوان شاهد ذیل آن را امضا نمایند. 
 
*در صورتی که وجه به صورت چک دریافت میشود حتما از آن کپی گرفته وپس از امضا خریدار ذیل کپی، نگهداری شود به خصوص اگر چک به نام شخص ایشان نباشد. 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰