پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 2105 0 1

انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد. در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی هم به همین ترتیب عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.

/همایش عدالت ترمیمی/

انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به مواردی که انعکاس تفکر عدالت ترمیمی هستند اشاره می کند، افزود: انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد. در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی هم به همین ترتیب عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است.
 
به گزارش ایسنا، حسین میرمحمد صادقی در همایش عدالت ترمیمی در چارچوب موضوع عدالت ترمیمی در قلمرو سیاست‌های کلان نظام، اظهار کرد: موضوع بحث این همایش عدالت ترمیمی است. در تاریخ حقوق جزا و فرآیند اجرای عدالت کیفری از عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی به عدالت کیفری اصلاحی حرکت کردیم. این حرکت تلاش می کند وضعیت را پس از ارتکاب جرم ترمیم کند، به نحوی که هم به رضایت بزه‌دیده توجه شود و هم منافع بزهکار و مجرم در آن تامین شود.
 
میرمحمد صادقی با بیان اینکه فرآیند عدالت ترمیمی می‌تواند مجرم را بیدار کند، در حالی که کرامت انسانی آن تامین شود، اظهار کرد: عدالت ترمیمی امری در راستای تعالیم دینی است که به موجب آن جامعه هم می‌تواند در راستای عدالت ترمیمی منتفع شود. طبعا در این فرآیند، جرم‌زدایی و قضازدایی مساله قابل توجهی است. در اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام به عدالت ترمیمی توجه شده است.
 
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به مواردی که انعکاس تفکر عدالت ترمیمی هستند اشاره می کند. قوانینی که جلوه گاه تفکر عدالت ترمیمی هستند. انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد. در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی هم به همین ترتیب عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال ماده ٣٨ قانون آیین دادرسی کیفری به کاهش حبس و عناوین مجرمانه اشاره می کند. در ماده قانونی دیگری به افزایش نقش نهادهای مدنی اشاره می‌شود. برنامه ٥ ساله ششم توسه در بند "ت " قوه قضاییه را مکلف کرده با بهره گیری از مشارکت مردم و سازمان‌ها از وقوع جرم جلوگیری و پیشگیری کند.

وی در ادامه افزود: قانونگذار باید عوامل موثر در بروز دعاوی مختلف را شناسایی کند و فرآیند تسریع آن را طی کند. نکته‌ای که می خواهم عرض کنم این است که هم در قوانین ما، هم در اسناد بالا دستی امروزه این مساله مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است و نمی توان به قاطعیت گفت در مورد این موضوع خلاء قانونی داریم. دو موضوع بومی سازی و فرهنگ سازی باید در مسائل علوم انسانی و بحث عدالت ترمیمی ایجاد شود؛ زیرا همیشه مطرح بوده که آیا ما می‌توانیم با اموری که دیگران انجام می دهند بیگانه باشیم؟
 
میر محمدصادقی ضمن تاکید بر این مطلب که دیدگاه افراطی و تفریطی در مورد عدالت ترمیمی باید برطرف شود، خاطرنشان کرد: برای استفاده از مفاهیم در کشور می توان به بومی سازی روی آورد و می توان کارهای زیادی در این حوزه انجام داد. در زمینه فرهنگ سازی نیز در این که مفهوم عدالت ترمیمی ایجاد شود باید اقداماتی صورت گیرد نه اینکه این تصور در مردم ایجاد شود که اجرای عدالت ترمیمی به معنای دور کردن مجرم از مجازات است. در غیر این صورت اگر بخواهیم همه مسایلی که در قوانین و اسناد بالادستی مورد پذیرش قرار گرفته است در دل قوانین نماند، نیاز به فرهنگ سازی داریم تا همه مردم این مفاهیم را بپذیرند.
 
این حقوقدان گفت: از آموزه های دینی می توانیم در فرهنگ سازی استفاده کنیم. مسائلی مانند توبه، قاعده درء، جرایم حق اللهی و...و یا حتی موضوع دیه می تواند در راستای عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گیرد. در روایات هم داریم که خدا بخشنده است و بخشندگی و گذشت را دوست دارد. روایات زیادی در این حوزه وجود دارد.
منبع
ایسنا

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰