دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ 1972 0 1

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهد بود

ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی و غیر مسلمان

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند، مجری خواهد بود. از طرف دیگر در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان باید بیان داشت که قانون ایران ساکت است. اما ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند.در فقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه (زنی یهودی،مسیحی... )مجاز است.
 
علاوه بر اینکه نکاح با زن غیر کتابیه باطل می باشد، این در حالی است که در فقه امامیه قول مشهور این است که فقط نکاح منقطع با زن کتابیه جایز و نکاح دائم باطل است.
 
حاصل آنکه در حقوق فعلی ایران می توان گفت چون این قول بین فقهای امامیه مشهورتر است، ظاهراً قبول آن مورد نظر قانونگذار بوده و به علاوه این قاعده عرف و عادت مسلم را تشکیل می دهد. پس مرد مسلمان نمی تواند با زن غیر مسلمان کتابیه به عقد نکاح دائم ازدواج کند.
 
علی ای حال و با توجه به فرض مورد پرسش و در صورتیکه شرایط فوق محقق باشد، شما باید به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه نمایید و ازدواج خود را به ثبت برسانید تا از نظر حقوق ایران نیز زن و شوهر شناخته شوید.
منبع
میزان
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰