پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ 2194 0 1

حضور و سخنرانی دکتر امیر حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در کانون وکلای دادگستری پاریس

سخنرانی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در کانون وکلای دادگستری پاریس

عدالت مبادله ای و حقوق قراردادها موضوع سخنرانی آقای دکتر حسین آبادی در کنفرانس پاریس است که در روز دوشنبه 12 ژوئن 2017 به دعوت کانون وکلای پاریس در محل آن کانون ایراد شده است :
 
عدالت مبادله ای (تعویضی یا بده – بستانی)، Justice commutative، مفهومی پیچیده است. منشاء عدالت مبادله ای را باید در در رابطه میان حقوق و اخلاق  جستجو کرد.  این رابطه موضوع بحث های زیادی چه در فلسفه حقوق ، چه در علوم اجتماعی و چه در حوزه حقوق قرار گرفته است.  به طور کلی می توان گفت که برخلاف عدالت توزیعی که  به معنای تعیین سهم هر کس بر اساس منزلت و شایستگی وی است عدالت مبادله (تعویضی) ناظر بر برابری در مبادله است.
 
هدف اصلی طرفین یک قرارداد و به طور کلی دلیل وجودی هر قراداد مبادله ای، بر تعادل اقتصادی میان دو موضوع مورد تعهد ( عوض و معوض) مبتنی است. هر یک از طرفین قرارداد بدین خاطر رضایت خود را نسبت به انعقاد آن ابراز می دارد که فکر می کند معادل آنچه را که پرداخت می کند یا به بطور کلی معادل موضوع مورد تعهد خود را دریافت می کند. در حقیقت، پیش بینی شرایط اعتبار یک قرارداد ، به منظور تضمین هدف اصلی طرفین قرارداد وضع شده اند. به همین خاطر است که اهلیت طرفین قرارداد شرط ضروری برای اعتبار یک قرارداد است ( ماده 1108 قانون مدنی فرانسه و ماده 190 قانون مدنی ایران). در اینجا فرض بر این قرار گرفته است که فرد فاقد اهلیت نمی تواند از منافع خود دفاع کند و در نتیجه قرارداد منعقد شده توسط وی ناعادلانه است. این قرارداد محکوم به بطلان مطلق است.
 
تعادل اقتصادی دو موضوع مورد تهعد ممکن است یا در هنگام انعقاد قرارداد و یا در هنگام اجرای آن دچار اختلال شود. در یک قرارداد فوری، وظایف متقابل طرفین باید برابر باشند و این برابری در زمان انعقاد قرارداد تحقق پیدا کرده باشد. در این گونه از قرارداد، پیدایش و از بین رفتن تعهدات ، همزمان هستند. بنا براین برای ارزیابی تعادل میان عوض و معوض باید به زمان تبادل رضایت طرفین قرارداد برگشت. چنانچه تعهدات در زمان انعقاد قرارداد نابرابر باشند، این قاعده غبن است که به منظور جبران خسارت از زیان دیده، بکار گرفته می شود. البته باید توجه داشت که مفهوم غبن (lésion) دارای معنای یکسانی در حقوق فرانسه و ایران ندارد.
 
با وجود حاکمیت اصل الزام آور بودن قراردادها که هم بر طرفین قرارداد و هم بر قضات تحمیل می شود، ممکن است پس از انعقاد قرارداد و یا در زمان اجرای آن، شرایط اقتصادی  (به ویژه به خاطر تورم و پایین آمدن قدرت خرید) تغییر کند به گونه ای که قرارداد منعقد شده به قراردادی نامتعادل تبدیل شود. در این صورت بازبینی و اصلاح قرارداد ضروری است. این بازبینی ممکن است توسط قانونگذار  (اصلاح قانونی) یا توسط خود طرفین (بازبینی قراردادی) صورت گیرد.
 
قاضی چه اقدامی را می تواند انجام دهد؟ آیا حق دارد قراردادی که در مسیر اجرای خود به قراردادی نامتعادل تبدیل شده است را اصلاح کند؟ این بحث،  که موضوع اصلی سخنرانی جناب آقای دکتر امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز در کنفرانس کانون وکلای دادگستری پاریس است،  پاسخ های متفاوتی را در هر کشور دریافت کرده است.
 
متن حاضر خلاصه این سخنرانی است و شرح آن در آينده منتشر خواهد شد.
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰