يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
يکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ 7722 0 4

یکی از شرایط موصی این است که اهلیت داشته باشد و مهجور نباشد. اگر زمان انشای وصیت شخص موصی مجنون، صغیر و سفیه باشد، وصیت اعتبار نخواهدداشت. 

شرایط موصی هنگام وصیت

 
یکی از شرایط موصی این است که اهلیت داشته باشد و مهجور نباشد. اگر زمان انشای وصیت شخص موصی مجنون، صغیر و سفیه باشد، وصیت اعتبار نخواهدداشت. اگر تاجر که حکم ورشکستگی او صادر شده است بعد از ورشکستگی مال خود را وصیت کند با این که طبق قانون تجارت ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته از تصرف در اموالش منع شده است اما وصیت او صحیح است. زیرا زمان اجرای وصیت بعد از فوت موصی است و قاعده این است که بعد از فوت ابتدا کلیه دیون پرداخته می شود و از باقیمانده دارایی وصیت قابل اجراست.بنابراین وصیت تاجر ورشکسته مغایرتی با حقوق طلبکاران ندارد چون در ابتدا دیون پرداخت می شود و وصیت موصی صحیح است.
 
ممکن است این مسئله مطرح شود که دیون آن قدر زیاد بوده است که تمام اموال به پرداخت آن اختصاص یافته و چیزی برای اجرای وصیت باقی نمانده دراین صورت وصیت باطل نیست و صرفا به علت فقدان موضوع قابل اجرا نیست.
 
دکتر زاهدیان استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به این مطلب در ادامه می افزاید: در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مقرر شده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند ورثه را از ارث محروم کند، وصیت او نافذ نیست یعنی اگر پدر و مادر، دختر یا پسرش را از ارث محروم کند باتوجه به این ماده قانونی وصیت صحیح نیست زیرا ارث جزو قواعد امری است و اگر قانون گذار فرزندان متوفی را ورثه می داند نه به اختیار متوفی و نه به اختیار ورثه است. بنابراین انسان نمی تواند ورثه اش را از ارث محروم کند زیرا ورثه بودن افراد به اختیار او نبوده است و چنین وصیتی اعتبار ندارد. در این ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را غیرنافذ می دانند. از این بابت که اگر فرزندی که محروم شده است آن را قبول و تنفیذ کند، وصیت درست است و اگر آن را رد کند باطل است بنابراین غیر نافذ است. اما نظر غالب براین است که وصیت باطل است زیرا ورثه بودن نص است و کسی که چنین وصیت کند خلاف نص کتاب خداوند وصیت کرده و باطل است.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰