دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ 1973 0 1

اهم مصوبات جلسه نهم مورخ ٩٣/٢/٣٠ هیات مدیره کانون مرکز + گزارش

اهم مصوبات جلسه نهم مورخ ٩٣/٢/٣٠ هیات مدیره کانون مرکز

اهم مصوبات جلسه نهم مورخ ٩٣/٢/٣٠ هیات مدیره کانون مرکز

١- كليات آيين نامه نقل و انتقال تصويب و بررسي جزييات آن به جلسات بعدي موكول شد.
٢- هزينه ثبت تقاضاي نقل و انتقال از ٥٠٠ هزار ريال به يك ميليون و پانصدهزار ريال افزايش يافت.
٣- كاراموزاني كه تا ٩٣/٢/١٠ تكاليف خود را به كميسيون كارآموزي تحويل داده اند مجاز به شركت در اختبار كتبي خرداد هستند .
٤- ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور پيرامون بررسي دقيق لايحه جامع وكالت در دولت و با حضور نمايندگان كانون تصويب و متن آن تاييد شد. 

 
با سپاس از دکتر محمدرضا كاميار
 
 
گزارش نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز به تاریخ سه شنبه ۹۳/۲/۳۰
 
نشست هیات مدیره به ریاست دکتر علی نجفی توانا در ساعت  ۹:۳۰با حضور اکثریت اعضا  تشکیل گردید. (غایبن جلسه دکتر میترا ضرابی، دکتر عباس کریمی، دکترشهبازی نیا،وجناب فرض پور)جلسه با گزارش جناب دکتر مالکی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص لایحه جامعه وکالت آغاز شد ایشان اعلام داشتند ایرادات زیادی در لایحه وجود دارد که این نشان دهنده عدم اشراف نویسندگان ان به کار وکالت است نیازهای اساسی وکلا رعایت نشده است وگزارش جلسات تشکیل شده با معاون حقوقی و معاون پارلمانی ووزیردادگستری با حضور عده ای دیگر از اعضا هیات مدیره را ارایه دادند واظهار داشتند درجلسات ما خلاءهای لایحه را بیان واعلام داشتیم درهر جلسه مربوط به لایحه نمایندگان کانون باید حضور داشته باشند. جناب دکتر امینی اظهار داشتند اگر لازم باشد تمام کارهای کانون تعطیل وپیگیر این کار شویم در مورخه ۹۳/۱/۲۳ لایحه طی مراحلی به دولت ارسال شده بدون توجه به نیازهای کانون ونقض های فاحشی با قوانین وکالت دارد. آقای جندقی :ما باید تلاشمان را در مجلس نیز انجام دهیم . مصوبه :مقرر شد نامه ای خطاب به ریاست محترم جمهور و نامه های جداگانه به معاون حقوقی ومعاون پارلمانی ریس جمهور ووزیر دادگستری ارسال شود.نامه توسط دکتر مالکی ودکتر طباطبایی تنظیم وپس اعلام نظر سایر همکاران به تصویب رسید.
 
بحث موسسات حقوقی: آقای جندقی:موسسات حقوقی هستند که تعدادی از وکلا را تحت سلطه خود قرار میدهندوبا پرداخت مبلغی اندک به وکلا حق الوکاله پرداخت میکنندما چند موسسه را در سالهای قبل پس از بررسی تخلفاتشون منحل کردیم واعلام کردیم در هر موسسه حداقل باید دو وکیل با داشتن ده سال سابقه حضور داشته باشند.اینها وکلا وکاراموزان استثمار میکنند ما این موارد به ثبت شرکتها نیز اعلام نمودیم. آقای سمامی:من در آن زمان به ثبت این موسسات اعتراض کردیم ومن مقاله ای در این خصوص نوشتم .یک آیین نامه تصویب شدکه در ان به ملت ایران اجازه داده که بتوانند موسسه حقوقی بزنند ،این خلاف قانون است عدهای که لیسانس حقوق هم نداشتند مجوز گرفتند.هرکس بخواهد موسسه بزند باید در چهارچوب قانون و ثبت شرکتها بزنند. دکتر مصباح :ثبت موسسات که از طریق ثبت شرکتها انجام میشوداز بزرگترین معضلات است آن موسسات قراردادهای سنگینی میبندند وبه وکلا مبلغ کمی میدهند.
 
اوراق وکالتنامه به تعداد۵۰۰ تایی از کانون توسط وکیل خریداری میشود.بایدجلسه ای با مدیران ثبت شرکتها انجام شود آنها دعوت شوندومعضلات مطرح شود هیات مدیره باید برخورد قاطع داشته باشد. بحث بعدی در خصوص کسانی که در موسسات وابسته به دولت خدمت میکنند وبا وجود ده سال متناوب یاپنج سال متوالی خدمت حقوقی قبل از اتمام سی سال خدمت موسسه شان خصوصی شود ایا میتوانند به عنوان وکیل پذیرفته شوند؟ اعضای هیات مدیره نظرات مختلفی اعلام داشتند در نهایت مقرر شد درجلسه اعضا هیات مدیره در خراسان با اسکودا مطرح شود و با اعلام نظرات اعضای هیات مدیره تصمیم نهایی اخذ شود.
 
بحث ترازنامه ارایه شده توسط اسکودا :اتفاق نظر اعضا هیات مدیره بر این بوده که گزارش ارایه شده بسیار ناقص است وتصمیم براین شد که به اسکودا اعلام شود ظرف یک هفته باید گزارش کاملی که حاوی جزییات فاکتورها وبیلان کاری انها باشد به کانون ارایه دهد بعد تصمیم گیری شود.دکتر نجفی توانا: در چهارچوب دستور جلسه اعضای هیات مدیره در همایش خراسان شرکت کنند ودر خصوص مسائلی که برخلاف قانون ووظایف ذاتی وکانون نباشدبرای هماهنگی و حفظ حقوق وکلادر راستای منافعشان اتخاذ تصمیم شود.
 
بحث قانون اجباری شدن وکالت: دکتر نجفی توانا:زمانیکه حضور وکیل در کلیه دعاوی لازم بودهم کار دادگستری راحتتر بودوکارها کارشناسی تر انجام میشدواز اطاله دادرسی جلوگیری میشد باید تصمیمی اتخاذ شود زمینه شغلی وکلا فراهم شود. دکتر مالکی:با توجه به رای وحت رویه هیات عمومی که در حکم قانون استبرخلاف این امر نمیتوان عمل کرد باید این مورد یا در هیات عمومی مطرح نماییم یا در پیش نویس قانون وکالت این امر با انجام اصلاحات در قانون وارد مجلس شود. سردارزاده:اجباری شدن از طریق مجاری قانونی باید طوری باشد که با مجانی شدن یکی نشود.
 
آقای کاکا افشار:در مورد الزامی شدن باید به نظر مخالفان هم توجه داشت۱٫حق مراجعه به دادگاه سلب کردنی نیست۲٫ مشروط کردن طرح دعوا به اخذ وکیل خلاف قانون اساسی است ۳٫مشکلات عملی زیادی دارد. در زمانی که ریاست معاضدت را به عهده داشتم واین قانون اجباری شد مشکلات عدیدهای بوجود آمد وما مشکلات بسیاری با توجه به تعداد زیاد مراجعین داشتیم که این مشکل با برگزاری جلسات بامعاونین اجرا مجتمع تاحدودی حل شد. آقای نجفی توانا: این امر نیاز به تحقیق وبررسی بیشتر دارد لطفاآقای حامد توسلی زحمت انجام این امر را تقبل نمایند.
 
در خصوص کاراموزانی که تکالیف کاراموزی خود را تا ١٠ اردیبهشت ارایه دادند تصویب شد که در صورت تمایل میتواننددر اختبار ۹۳ شرکت کنند .
بحث:ایین نامه نقل وانتقالات دکتر امینی:این ایین نامه تکرار ایین نامه های قبلی است .نقل وانتقال اصل نیست واستثناست وباید به استثنا اکتفا شود،باید به دوستانی که مشکلاتی دارند توجه شودباید قسمتی از درخواستهای انتقال موقت که برای زمان محدود است از کار کمیسیون خارج و این امور به عهده نایب ریس قرارگیرد وبقیه موارد کمیسیون بررسی کند.یکسری شرایط عمومی برای نقل وانتقالات است از جمله پذیرش درخواست بعداز گذشت ۳ سال از اخذ پروانه.تازه این هم به معنای پذیرفتن نیست باید بررسی شود.
 
یک سری موجبات اختصاصی وجود دارد از جمله بیماری که انتقال دایم میخواستند وحال باید بررسی شود نوع بیماری وبه موقت در صورت امکان تبدیل شود.درخصوص بانوان متاهل بررسی شود که حتما ازدواج موخر برقبولی باشد .همچنین برای خانواده وکلا همچنان این حق استمرار دارد.البته نکته مهم التزام اخلاقی اعضا کمیسیون به این امر میباشد.آقای سردارزاده:در نقل وانتقالات باید برای خانم ها تسهیلات یشتری قرارداد تا مجبور نشوند تخلف کنند. دکتر نجفی توانا:ملاحظات انسانی خوب است ولی التزامات هم باید رعایت شود توزیع جغرافیایی وجو داردو اون ناشی از شرایط قانونی وشرایط قبولی در آزمون است. جمع شدن همه وکلا در تهران میسر نیست. کلیات آیین نامه مورد قبول اکثریت اعضا هیات مدیره قرار گرفت.
 
دکتر کامیار:باتصویب کلیات آیین نامه موافقم ولی مواد هرکدام بایدخوانده وبررسی شود وبه تصویب برسد.این امر با رای اکثریت اعضا هیات مدیره به تصویب رسید . درخصوص هزینه پذیرش درخواست نقل وانتقالات پرداخت مبلغ صدو پنجاه هزار تومان برای هر درخواست به تصویب رسید.جلسه ساعت یک به پایان رسید.
 
همراهان کانون

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰