دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ 4943 0 1

در سیزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز ، عبدالله موذنی برای دومین دوره بعنوان دادستان انتظامی کانون انتخاب شد.

عبدالله موذنی دادستان کانون مرکز شد

در سیزدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز ، عبدالله موذنی برای دومین دوره بعنوان دادستان انتظامی کانون انتخاب شد. با اعلام انصراف شاپور منوچهری و سید مسعود غنی از نامزدی سمت دادستانی انتخابات بین دو کاندیدا - موذنی و کامبیز زندیه - انجام شد که در نهایت عبدالله موذنی با اختصاص نه  رای بخود دادستان کانون مرکز شد.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰