پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ 2550 0 2

اخیرا سازمان مالیاتی با ارسال پیامک از وکلای محترم تقاضاکرده نسبت به تکمیل فرم صورت معاملات فصلی اقدام نمایند.

اطلاعیه در خصوص پیگیری های سازمان مالیاتی نسبت به اعلام صورت معاملات فصلی توسط وکلا

«اطلاعیه»
اخیرا سازمان مالیاتی با ارسال پیامک از وکلای محترم تقاضاکرده نسبت به تکمیل فرم صورت معاملات فصلی  اقدام نمایند. که با توجه  به دستور موقت صادره از سوی شعبه ١٤ دیوان عدالت اداری ( متعاقب اقدام آقایان دیوسالار و امینی اعضای هیات مدیره کانون مرکز )  طی دادنامه ای  مشعر بر توقف اجرای بخشنامه معارض بنظر میرسد زیرا  دستور موقت فوق بدلیل ماهیت تقاضا عام الشمول بوده و تمام وکلا امکان استناد به آن دستور موقت را دارند.

نتیجتا بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم میرساند  پیامک اخیر سازمان امور مالیاتی تکلیفی برای همکاران ایجاد نکرده و به همین جهت مستند به دستور موقت دیوان، مراتب غیرقانونی بودن اطلاعیه سازمان مالیاتی  طی مکاتباتی به سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری در شرف اعلام  است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
 

«اطلاعیه»
 در خصوص پیگیری های سازمان مالیاتی نسبت به اعلام صورت معاملات فصلی توسط وکلا و اینکه امور مربوط به وکلای محترم دادگستری را با بنگاه اقتصادی برابر دانسته اند که فاقد محمل قانونی است، و به همین جهت دادخواست هایی به دیوان عدالت اداری تقدیم شده و دستور موقت از دیوان مذکور مستنداً به مقررات قانونی صادر گردیده است. در ضمن مراتب غیرقانونی بودن اطلاعیه سازمان مالیاتی نسبت به مورد طی مکاتباتی به نهادهای مذکور اعلام شده است.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰