دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ 2156 0 1

«پیش بینی محل عبور جداگانه برای تردد وکلا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران از روز یکشنبه 03/12/93 و مجتمع قضایی شهید بهشتی از روز سه شنبه 05/12/93»

پیش بینی محل عبور جداگانه در مجتمع قضایی شهید بهشتی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«پیش بینی محل عبور جداگانه برای تردد وکلا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران از روز یکشنبه 03/12/93 و مجتمع قضایی شهید بهشتی از روز سه شنبه 05/12/93»

پیرو اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مذاکرات به عمل آمده با ریاست کل دادگستری استان تهران، معاونین و مسئولین ذیربط و تفاهم انجام شده مبنی بر رعایت شأن وکلا و پیش بینی محل عبور جداگانه برای وکلای گرامی به اطلاع همکاران محترم می رساند از روز یکشنبه 03/12/93 در دادگاه تجدید نظر استان تهران و از روزسه شنبه 05/12/93 در مجتمع قضایی شهید بهشتی عبور و مرور وکلا از قسمت جداگانه ای صورت خواهد گرفت.

شایان ذکر است توافق به عمل آمده به مرور در مجتمع های قضایی دیگر نیز اجرا می شود. در این ارتباط، تعامل همکاران و رعایت نکات و ضوابط تعیین شده توصیه می شود.
هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰