يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ 3812 0 2

تاریخ، ساعت و محل برگزاری انتخابات کانون وکلا

امروز: انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

روز پنجشنبه 13 اسفند ماه 1394
ساعت 8 الی 20
ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز
 
 
اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده عضویت در بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:
به این وسیله اسامی داوطلبان عضویت در بیست و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١٨٦٠٦/٦٠٠/١ مورخ ١٣٩٤/١١/١٣ دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شده که صلاحیت آنان احراز گردیده است جهت آگاهی عموم همکاران اعلام می گردد:
1-  سلیمان جعفری
2-  کامران کریمی
3-  مجید سلمانی
4-  محمد  بخشی کشتلی
5-  علی غالبی
6-  مریم پیشدادیان
7-  یدالله دقیقی
8-  محمدتقی غفاری فردویی
9-  محمدرضا شاکری
10-  محسن طاهری جبلی
11-  قاسم کمیلی
12-  اکبر سردارزاده
13-  سیّد محمود علیزاده طباطبایی
14-  ملکه رمزیان
15-  جمشید وحیدا
16-  سیّد حسین حسینی
17-  سهراب رستمی
18-  حیدر حسن زاده
19-  سیامک یوسفی
20-  حسین ساعتچی
21-  سیّد مهدی حجتی
22-  علی کاکای افشار
23-  اسماعیل نام آور
24-  سیّد کاظم حسینی
25-  جعفر کوشا
26-  علیرضا آذربایجانی
27-  محمد علی معظمی
28-  عبدالعلی محمدی
29-  فرید نیک پی
30-  علی صدری خانلو
31-  سیّد محمدرضا حیدرپور یزدی
32-  شهرام مدرس گیلانی
33-  منصور ده نمکی
34-  محمد جواد رفیعی
35-  عبدالحسین مدرس بستان آباد
36-  ایرج افتخاری
37-  امیرحسین خرمی
38-  محمد سعیدی
39-  فرخ فروزان کرمانی
40-  مرادعلی رامین راد
41-  شاهپور دولتشاهی
42-  رزانا عوض نژادفرد
43-  محمود حبیبی
44-  اصغر صانعی
45-  علی ششگلانی
46-  علیرضا کعبیان پور
47-  حسین طالع
48-  محمد رضا علیزاده ثابت
49-  سیّد عادل حیدری
50-  محمدرضا پاسبان
51-  مهوش افشاری
52-  صدیقه حجت پناه
53-  فریدون موسوی
54-  شهروز شکرایی
55-  ابوالفضل انوری
56-  معصومه مهرنامی
57-  جلیل مالکی
58-  میثم شفیعی برزی
59-  کارن روحانی
60-  منصور رحمدل
61-  احمد شمس
62-  حسن حسن پور اله حق
63-  علی اصغر تاجیک
64-  ایرج خالصی
65-  یوسف حاجی اسفندیاری
66-  بهشید ارفع نیا
67-  حمید جلیل زاده خویی
68-  مهران محمد لو
69-  مسعود بوجاری
70-  علی نجفی توانا
71-  زینب نمازی
72-  سعید باقری
73-  داود خاکسار
74-  محمد ناصر ریاضی
75-  علی جمالی زاده
76-  باقر شاملو
77-  اسماعیل مصباح اسکویی
78-  محمدرضا کامیار
79-  فاطمه حاتمی
80-  آرش صالحی
81-  شهناز سجادی
82-  اسماعیل سلوکی
83-  امیر حسین آبادی
84-  بهروز جوانمرد
85-  محسن بزرگی
86-  علی نصیری درونکلا
87-  گلاله عبداله پور
88-  محمدجعفر قنبری جهرمی
89-  مریم مشفق
90-  محمد مسعود محبی
91-  عباس ایمانی
92-  لهراسب حافظی بیرگانی
93-  مازیار طاطایی
94-  شهرام فتحی نژاد
95-  منصور سلطانی راد
96-  یوسف مولایی
97-  محمد حسین قائم مقام فراهانی
98-  بهاره عمرانی راد
99-  شکوفه عیوض زاده
100-  رضا آشوری
101-  محمود واحدی
102-  اسماعیل کشاورزی
103-  فرزانه فاطمی
104-  کامران کهرم
105-  محمد حسین ساکت
106-  حسین محمد نبی
107-  روزبه وثوق احمدی
108-  رضا جاودانی
109-  علی بیانی
110-  کامران آقایی
111-  جلال جعفری
112-  رضا ولویون
113-  هانیه سادات حسینی لر
114-  نوش آفرین مجد زاده خاندانی
115-  سیّد محمد جندقی کرمانی پور
116-  منصور پور نوری
ضمنا افراد مشروحه ذیل بعد از اعلام اسامی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات ، اعلام انصراف نموده اند که مراتب جهت آگاهی عموم همکاران اطلاع رسانی می شود :
1-    محمد رضا شاکری  2- شهرام مدرس گیلانی  3- یوسف مولایی  4- شاهپور دولتشاهی  5- مهوش افشاری   6-احمد شمس   7- محمد حسین قائم مقام فراهانی   8- محمد علی معظمی   9- محمدرضا حیدر پور  10- عبدالحسین مدرس بستان آباد 11-فرزانه فاطمی    12-سهراب رستمی  13- رضا ولویون 14- محمد ناصر ریاضی  15- بهاره عمرانی راد   16- فریدون موسوی   17- مسعود بوجاری
آگهی انتخابات
بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
                                                           
ازوکلای محترمی که پروانه وکالت آنان برای اشتغال به وکالت در استان های عضو کانون وکلای مرکز صادرگردیده است دعوت می شود:به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ،روز پنجشنبه مورخ 13/12/94 از ساعت 8 الی 20 در محل کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در تهران – میدان آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – شماره 3 طبقه همکف حضوربه هم رسانند .
شرایط انتخاب کنندگان
1- وکلای پایه یکم ،دوم وسوم دادگستری که محکومیت انتظامی درجه 4به بالا نداشته باشند .
2- در حال تعلیق از وکالت نباشند .
3- پروانه خود راتمدید کرده باشند .
شرایط عمومی انتخابات
1- اخذ رأی جمعی ومخفی انجام می گیرد ورأی دهنده باید رأی خود را روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده است بنویسد .
2- رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را به صندوق آراء می اندازد ودر لیست اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان مقابل نام خود را امضا می نماید وپروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد .
3- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه برای رأی دادن حاضر نشوند ،ساقط خواهد شد .
4- آرائی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است واسامی مکرر حساب نمی شود واسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .
5- از واجدین شرایط انتخاب شدن ، کسانی که دارای آرای بیشتر هستند عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی می باشند ،عضو علی البدل هستند .
6- اگر روز اخذ رأی تعطیل گردید روز پس از آن بدون نیاز به دعوت مجدد در همان مکان وزمان معین اخذ رأی به عمل خواهد آمد .
7- در زمان ومکان اخذ رأی هرگونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفت با داوطلبان عضویت هیأت مدیره به کلی ممنوع می باشد .
8- پس از انقضای مدت رأی گیری ،اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن  می شود والا هیأت نظارت صندوق را لاک ومهر کردهو روز بعد شروع به استخراج می نماید وبه هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شده زده وضبط خواهد شد .
9- اسامی واجدین شرایط عضویت هیأت مدیره که صلاحیت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تایید واعلام شده است در محل اخذ رأی آگهی خواهد شد .
هیأت نظارت بر انتخابات بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
منتشر شده در روزنامه های :
1- روزنامه اطلاعات شماره 26368 روز چهارشنبه مورخ 14 بهمن ماه 1394 صفحه 12
2- روزنامه اطلاعات شماره 26375 روز شنبه مورخ 24 بهمن ماه 1394 صفحه 5
3- روزنامه شرق شماره 2519 روز شنبه مورخ 24 بهمن ماه 1394 صفحه 17
4- روزنامه آرمان امروز شماره 2974 روز شنبه مورخ 24 بهمن ماه 1394 صفحه
5
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰