پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 2308 0 1

امضای تفاهم نامه همکاری بین کانون وکلاى دادگسترى مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری

امضای تفاهم نامه بین کانون وکلا و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل

امضای تفاهم نامه همکاری  بین کانون وکلاى دادگسترى مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستری
تفاهم نامه همکاری بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین برای مدت دو سال به امضاء رسید.

پیرو اقدامات صورت گرفته از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و طرح موضوع در جلسه هیات مدیره، موضوع به کمیسیون حقوق بشر کانون ارجاع و پس از بررسی و تایید مفاد تفاهم نامه در آن کميسيون، مجددا موضوع در هیات مدیره طرح  و مفاد آن مورد تصویب قرار گرفت و سرانجام در روز دوشنبه مورخ  23/01/95 با حضور دکتر محمود عباسی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در محل کانون وکلاى دادگسترى مرکز، تفاهم نامه همکاری مشترک به امضاء ايشان و  دکتر علی نجفی توانا ریاست کانون وکلاى دادگسترى مرکز رسید.
 
موضوع تفاهم نامه عبارتند از: انجام طرح های مورد نیاز با امکانات طرفین، بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، اخذ نظریات علمی و مشورتی استادان و صاحبنظران در خصوص مباحث مورد نظر و انجام امور مطالعاتی و ارایه پروژه های علمی مشترک، گسترش همکاری برای آموزش مفاهیم اولیه قوانین و مقررات حقوق بشری و حقوق شهروندی به شهروندان در سطح جامعه، استفاده از ظرفیت های مشاوره حقوقی و معاضدت های کانون وکلای دادگستری برای افزایش حمایت های حقوق شهروندی، برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی در زمینه های مورد توافق، تهیه و تدوین کتاب، مجموعه مقالات، پیش نویس قوانین، اسناد و مدارک علمی، انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج طرح های تحقیقاتی، تبادل اطلاعات و همکاری در تشکیل بانک اطلاعات صاحب نظران و فعالان عرصه های علمی مورد توافق، همکاری و مشارکت در انتشار نشریات علمی تخصصی مشترک ، انجام سایر امور حسب توافق طرفین.
 
این تفاهم نامه در 4 ماده و برای مدت دو سال به امضاى طرفین رسید.
روابط عمومى کانون وکلاى دادگسترى مرکز

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰