پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 2589 0 1

حذف ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (بموجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31) جهت صدور گواهی انحصار وراثت نیازی به مراجعه به ادارات امور مالیاتی و اخذ گواهی متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک (فرم 18) نمی باشد . مراتب جهت آگاهی همکاران محترم منتشر می گردد .

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰