چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵ 4001 0 1

مراجعه به کانون وکلا و اخذ معرفی نامه جهت دریافت مفاصا حساب از حوزه مالیاتی

«اطلاعیه تمدید پروانه وکلا»

با توجه به کثرت مراجعات وکلا در فصل تمدید پروانه وکالت به حوزه های مالیاتی از یک سو و مهیا شدن امکان تمدید الکترونیکی در سال جاری به وسیله کانون مرکز از سوی دیگر ضرورت دارد تا همکاران از هم اکنون با مراجعه به کانون وکلا و اخذ معرفی نامه جهت دریافت مفاصا حساب از حوزه مالیاتی اقدام نمایند.

قابل ذکر است که برای تمدید تا پایان آبانماه سال 1398 ارائه مفاصای مالیاتی سال 1393 و برای تمدید تا پایان آبانماه سال 1397 مفاصای مالیاتی سال 1392 و برای تمدید تا پایان آبانماه سال 1396 مفاصای مالیاتی سال 1391  مورد نیاز می باشد.

جزئیات و راهنمای مربوط به مراحل تمدید الکترونیکی پروانه وکالت متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیرخانه کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰