دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ 2573 0 1

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع یک پرونده زن می تواند بدون گذشت از مهریه درخواست طلاق بدهد.

زن می تواند بدون گذشت از مهریه درخواست طلاق بدهد

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع یک پرونده زن می تواند بدون گذشت از مهریه درخواست طلاق بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس نظریه مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره ۲۰۰۵- ۱/۱۲۷-۹۳ سوال شده است: آیا زن می تواند بدون گذشت از حق و حقوقش دادخواست طلاق بدهد و آیا مهریه اجرت المثل نفقه ایام عده و نحله به وی تعلق می گیرد؟
 
در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است: طبق مواد ۱۲ و بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه نیز می ­تواند دادخواست طلاق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده ۲۹ این قانون چنانچه بتواند حكم طلاق اخذ نموده و به مرحله اجرا برسد، می­ تواند بدون صرف­نظر كردن از مهریه و جهیزیه و اجرت المثل، رأی طلاق را اجرا و پس از آن برای مطالبه حقوق مذكور از طریق اجرای احكام اقدام نماید. ولی در طلاق خلع، نفقه ایام عده به زوجه تعلق نمی­ گیرد. نحله نیز در مواردی كه زوجه متقاضی طلاق است به وی تعلق  نمی­ گیرد.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰