جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ 4181 0 5

اسامی داوطلبان عضویت در بیست و هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

اسامی داوطلبان عضویت در بیست و هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نام و نام خانوادگی                         شماره پروانه وکالت
1-     محمود واحدی ...................................... 13713
2-     سهراب رستمی..................................... 9254
3-     محمد علی جداری فروغی......................... 3747
4-     عبدالصمد خرمشاهی............................... 5524
5-     رمضان حاجی مشهدی............................. 5568
6-     علیرضا کعبیان پور................................... 11119
7-     مجید سلمانی........................................ 5590
8-     مرتضی کاویانی....................................... 4408
9-     اسماعیل سلوکی.................................... 9723
10- دکتر نعمت احمدی نسب.............................. 4730
11- ابراهیم اسماعیلی هریسی.......................... 5570
12- احمد مهرکیش.......................................... 6959
13- دکتر مهدی زاهدی..................................... 6977
14- دکتر عبد الرسول دیانی............................... 9532
15- منصور ده نمکی......................................... 7360
16- نادر دیوسالار............................................. 9074
17- محمد فرض پور ماچیانی............................... 6279
18- سید محمد جندقی کرمانی پور...................... 2996
19- دکتر محمدجواد صفار.................................. 6815
20- محمدحسین موحدی.................................. 9967
21- بهروز یغمائی............................................ 3761
22- دکتر بهشید ارفع نیا.................................... 4694
23- کامبیز زندیه.............................................. 5490
24- احمد بشیری............................................ 6358
25- عباس ظهیری......................................... 11343
26- جهانگیر مستوفی...................................... 2643
27- عبدالعلی محمدی...................................... 7505
28- سید مهدی حجتی................................... 10840
29- دکتر صفر بیگ زاده آروق............................. 20226
30- حسین محمد نبی..................................... 6662
31- دکتر عیسی امینی.................................... 7372
32- قاسم کمیلی........................................... 5856
33- حسین شهابی......................................... 4065
34- عبداله سمامی........................................ 8803
35- دکتر سوده حامد توسلی............................. 9924
36- مسعود رسولی......................................... 8468
37- محمد تقی اشرف زاده................................ 16908
38- مهران مرسلی......................................... 11019
39- حسین احمدی لاکلایه................................. 7463
40- علی یاراحمدی.......................................... 9996
41- میرشهبیز شافع........................................ 8548
42- شهناز سجادی......................................... 5441
43- شمس الدین شیوائی کجوری........................ 7419
44- دکتر مجید پوراستاد..................................... 7807
45- حسین عسکری راد......................................5061
46- محمد رضا کامیار..........................................7057
47- رضا نوروزی.................................................7676
48- محسن عامری...........................................8159
49- دکتر غلام نبی فیضی چکاب...........................5386
50- سنجر فخری...............................................8657
51- سعید باقری...............................................8160
52- کامران کاظمی...........................................10255
53- سید جلال مهدوی........................................3927
54- دکتر رضا تمدن ............................................5716
55-گیتی پورفاضل ..............................................3821
56- میترا ضرابی ..............................................10142
57- نوش آفرین مجدزاده خاندانی ........................ 11362
58- محمدتقی غفاری فردوئی ..............................7172
59- آرش صادقیان ............................................ 7958
60- فریده غیرت ................................................3063
61-مهرداد قربانی سرابی ................................... 6762
62- دکتر احمد یوسفی صادقلو ............................. 8476
63- دکترجلیل مالکی ..........................................6783
64- دکتر علی نجفی توانا .....................................5011
65- سیدکاظم حسینی .....................................16847
 66-دکتر محمدجعفر حبیب زاده ...........................15085
67- رضا معتمدی .............................................. 3584
68-علی حامد توسلی.........................................4027
69- دکتر مهدی یوسفی صادقلو..............................8475
70- عشرت محمد حسن.....................................9209
71- حسین علی صالحی.....................................9696
72- حسین ساعتچی یزدی..................................6522
73- ایرج خالصی................................................4444
74- سید محمود علیزاده طباطبایی........................6206
75- محمد علی قربانیان.....................................7786
76- غلامعلی ریاحی..........................................7301
77- رمضانعلی برزمینی......................................7205
78- لیلا حیدری...............................................10272
79- دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی..............3420
80- علی اصغر تاجیک........................................8843
81- علی نقی زاده کوچصفهانی..........................8894
82- اکبر سردار زاده..........................................4113
83- مازیار قاسمی گودرزی...............................10143
84- محمد حسین اکبری...................................9552
85- دکتر حمید جلیل زاده خوئی..........................4640
86- شاپور منوچهری........................................3751
87- رضا آشوری..............................................3703
88- قاسم شعله سعدی..................................5808
89- علی کاکای افشار.....................................7611
90- مرتضی یزدانیار.........................................9946
91- محمد سعیدی.........................................9863
92- دکتر عباس کریمی....................................5669
93- شهرام مدرس گیلانی...............................3616
94- دکتر صادق سلیمی.................................7473
95- رحمن زارع.............................................6761
96- دکتر مرتضی شهبازی نیا..........................7247
97- مهوش زند.............................................6137
98- شاهپور دولتشاهی................................11239
99- بیژن شقاقی.........................................4316
100- پرویز کیهانی.......................................4286
101- محمد جواد رفیعی................................3908
102- سید محمد کاظم مرتضوی.....................15872
103- شهرام فتحی نژاد.................................7495
104- اصغر صانعی.......................................7052
105- اسماعیل مصباح اسکویی.....................2967
106- ابوالفضل حشمتی..............................8638
107- عباس بشیری....................................7248
108- دکتر کامران آقایی...............................7675
109- علی صابری......................................8129
110- دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی......3297
111- بهاره عمرانی راد................................10068
112- آناهیتا اخوان.....................................10043
113- امیر علی امانی قربانلو.......................13576
114- حسین حسن پورا...حق.....................11054
115- کریم سپه رام.....................................4672
116- بتول کیهانی.......................................3503

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰