يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۲ 2748 0 4

ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲نسبت به ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساعدتر به حال محکوم است...

۴۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی منتشره در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۹۲

نظریه شماره ۱۳۰۴/۹۲/۷ – ۳/۷/۹۲
۸۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
 
نظریه مشورتی:
ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲نسبت به ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساعدتر به حال محکوم است و طبق ماده ۱۰این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود.
 
سؤال:
    نظربه اینکه راجع به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اختلاف نظر وجود دارد که آیا آزادی مشروط می بایست بر مبنای قانون جدید اقدام گردد یا با توجه به عدم تصویب آیین­نامه اجرایی امکان اجرای قانون جدید وجود ندارد به عبارت دیگرآیا اجرای مقررات آزادی مشروط فصل هشتم موکول به تصویب آیین­نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه می باشد یا خیربا توجه به اهمیت موضوع و زندانی­دار بودن پرونده ها تسریع در اعلام نتیجه مورد درخواست میباشد.
 
برای مشاهده کل موارد، می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
 
 
منبع
اسکودا

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰