شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲ 2010 0 1

آیین‌نامه اجرایی بند 29 قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ابلاغ شد.

در روزنامه رسمی کشور انجام شد؛

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند 29 قانون بودجه 1392 کشور

آیین‌نامه اجرایی بند 29 قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این آیین نامه به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده۱ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
 
تبصره: تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل‌واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.
 
ماده۲ واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.
 
ماده۳ اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
 
تبصره: تعاونی‌ها در شرایط یکسان در اولویت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می‌گیرند.
 
ماده۴ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
 
ماده۵ میزان اجاره‌بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
 
ماده۶ اجاره‌نامه باید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره‌بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.
 
ماده۷ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
 
ماده۸ ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
 
ماده۹ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
 
ماده۱۰ وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
 
ماده۱۱ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.
 
ماده۱۲ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی براساس تعرفه‌های موردعمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.
 
تبصره: عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
 
معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰