پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ 2825 0 2

با شکایت شاکی خصوصی پزشک متخلف در کرمانشاه تعزیر شد.

با شکایت شاکی خصوصی

پزشک متخلف در کرمانشاه تعزیر شد

به گزارش روابط عمومی: در پی اعلام شکایت شاکیان خصوصی و متعاقب آن گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مبنی بر اخذ وجه اضافه مازاد بر تعرفه توسط یک پزشک متخلف، پرونده ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
 
براساس این گزارش، پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان، تخلف محرز تشخیص و مطابق قانون، پزشک یادشده به پرداخت جزای نقدی در حق شاکی و صندوق دولت ، درج در پرونده و توبیخ کتبی محکوم شد.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰