پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ 2817 0 2

معاون تعزیرات حکومتی تهران از برخورد با 707 فروشگاه به دلیل تخلف گران فروشی در مردادماه سال جاری خبر داد.

برخورد با 707 گران فروش تهرانی

جریمه نیم میلیاردی شرکت خصوصی

معاون تعزیرات حکومتی تهران از برخورد با 707 فروشگاه به دلیل تخلف گران فروشی در مردادماه سال جاری خبر داد. بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای مختلف گشتهای سیار با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تعزیرات تهران در مردادماه سال جاری اظهار داشت: در این گشتها از 53 هزار فروشگاه بازرسی شد که از این تعداد 707 فقره پرونده به دلیل گران فروشی و عدم نصب طرح شبنم به محصولات تشکیل شد.
 
وی افزود: بر اساس اخرین احکام صادر شده در مجموع این فروشندگان به 600 میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم شدند. همچنین در پرونده دیگری حسب گزارش اداره کل صنعت و تجارت تهران یک شرکت خصوصی تولید کننده کنجاله گندم به دلیل گران فروشی به 500 میلیون تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد که با تائید این حکم در تجدید نظر حکم قابلیت اجرا دارد.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰