چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ 2309 0 1

هیات منصفه مطبوعات روزنامه هفت صبح را مجرم دانست.

روزنامه "هفت صبح" مجرم شناخته شد

هیات منصفه مطبوعات روزنامه هفت صبح را مجرم دانست. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه "هفت صبح" و سایت "بولتن‌نیوز" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.
 
پرونده روزنامه "هفت صبح" به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. همچنین قرار شد به پرونده سایت "بولتن‌نیوز" که با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و توهین و افترا است، در جلسه بعدی دادگاه مطبوعات رسیدگی شود.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰