دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ 2468 0 3

چاپ سوم مجموعه قانون امور گمرکی در قطع جیبی در (١٧٦) صفحه انتشار یافت.

کتاب مجموعه قانون امور گمرکی منتشر شد

پس از چاپ اول این کتاب در سال (١٣٩٠) ، چاپ سوم [ویرایش اول]، "مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی آن" با در نظر گرفتن آخرین تغییرات ،انتشار یافت. این کتاب علاوه بر متن قانون امور گمرکی مصوب ٢٢-٨-١٣٩٠ مشتمل بر آیین نامه اجرایی قانون مصوب ٦-١٢-١٣٩١؛ به همراه فهرست بخش ها و فصول قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ؛ به همراه زیر نویس های تنقیحی و توضیحی می باشد.
 
کتاب مجموعه قوانین امور گمرکی در قطع جیبی ، با (١٧٦) صفحه در شمارگان (٢٠٠٠) جلد و با بهای (٥٠.٠٠٠) ریال برای استفاده علاقه مندان در خانه کتاب معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات واقع در خیابان ولی عصر (عج) نرسیده خیابان جمهوری اسلامی - شماره ١١٥٨ عرضه شده است.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰