چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲ 2003 0 2

جلسه رسیدگی به پرونده‌های نشریه «دندان‌سازی ایران» و سایت «همشهری» یکشنبه - 23 تیر ماه - در دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.

«همشهری» در دادگاه

جلسه رسیدگی به پرونده‌های نشریه «دندان‌سازی ایران» و سایت «همشهری» یکشنبه - 23 تیر ماه - در دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه‌ کیفری استان تهران، قاضی باقری رییس شعبه 78 دادگاه کیفری، 23 تیر ماه را برای رسیدگی به پرونده‌های نشریه «دندان‌سازی ایران» و سایت «همشهری» تعیین کرده است.
 
پرونده نشریه دندان‌سازی ایران به اتهام مطبوعاتی و پرونده سایت همشهری نیز به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر تشکیل شده است.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰