پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ 1519 0 1

نقش ورزش در پیشگیری از جرایم

در نشست حقوق شهروندی و حقوق ورزشی مطرح شد؛

نبود قوانین مناسب درحوزه حقوق ورزشی

در نشست تخصصی حقوق شهروندی و حقوق ورزشی به نقش ورزش همگانی در پیشگیری از جرایم، نبود قوانین مناسب در این حوزه و وظایف دولت در خصوص طرح جامع ورزش اشاره شد. به مناسب هفته تربیت بدنی و ورزش، دبیر خانه دائمی کنگره حقوق شهروندی از کتاب «حقوق ورزشی» رونمایی کرد.
 
نادر شکری، مولف کتاب حقوق ورزشی و رئیس کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک در مراسم رونمایی از این کتاب با اشاره به اینکه توسعه ورزش ملی، بخش مهمی از توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی است، گفت: رواج ورزش همگانی موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری ملی خواهد شد. مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با تاکید بر فراهم کردن قانون جامع ورزش و تربیت بدنی کشور، افزود: فراهم کردن قانون جامع ورزش و تربیت بدنی کشور، گام عمده و آغازین برای سامان دادن و زمان دادن تلاشهای گسترده و گوناگون در توسعه ورزش است.
 
قانون جامع ورزش و تربیت بدنی، دست یافتنی است
مولف کتاب حقوق ورزشی تصریح کرد: با مطالعه تجربیات جهانی و بررسی اجمالی وضعیت کشورهای مختلف توسعه یافته و وضعیت موجود قوانین و مقررات ورزش، فرایند اصلی قانون جامع ورزش و تربیت بدنی کشور قابل دست یابی خواهد بود. شکری به جایگاه ورزش در قوانین کشور اشاره و تصریح کرد: مطابق قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف به ارائه طرح جامع ورزش کشور با تاکید بر عمومی کردن، علمی کردن،توسعه قهرمانی  در رشته های دارای اولویت و مستعدو همچنین توسعه ورزش همگانی است. رئیس کمیسیون حقوق ورزشی ادامه داد: طبق قانون اساسی،تربیت بدنی رایگان برای همه به عنوان وظیفه اصلی است و دولت مکلف شده است از تمامی امکانات خود استفاده کند.
 
وی با اشاره به پراکندگی، تشتت قوانین و مقررات مصوب و همچنین مراجع دولتی و خصوصی متعدد و متولی در خصوص امر ورزش و تربیت بدنی، گفت: بعضا این پراکندگی، مسئولان و شهروندان را دچار سردرگمی کرده و حتی مجریان و متولیان امر را با مشکلاتی در زمینه مسائل حقوقی ورزش مواجه کرده است بنا براین ضروری است تا نسبت به تببین محیط حقوقی ورزش در زمینه های مختلف در کشور اقدام شود. در ادامه این مراسم، مونس کشاورز، دبیر کنگره دائمی حقوق شهروندی با اشاره به توجه ویژه بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر تامین ورزش همگانی برای تمامی شهروندان, گفت: در این زمینه باید به خلاهای قانونی توجه ویژه داشت.
 
نقش ورزش همگانی در پیشگیری از بروز جرایم 
این مدرس دانشگاه با تاکید برضرورت رعایت حقوق شهروندی درابعادمختلف، تاکید کرد: تاثیر شایان توجه ورزش همگانی بر سلامت روحی شهروندان و نهایتا جلوگیری ازبرو ز بسیاری جرائم که به واسطه عدم  تفریحات سالم به وقوع میپیوندد قابل تامل و بررسی است. دبیر کنگره جقوق شهروندی ادامه داد: فارغ از ایرادات قانونی و نبود قوانین مناسب درحوزه حقوق ورزشی ، آشنانبودن شهروندان ، ورزشکاران ، مربیان و داوران و مدیران ودست اندرکاران حوزه ورزش با حقوق برحق خود از جمله مهمترین معضل در حوزه حقوق ورزشی شهروندان است.
 
کشاورز با اشاره به نقش آموزش در توسعه  زیرساخت های فرهنگی،اطهار داشت: مهم ترین موضوع مورد توجه درحوزه شهروندی تاکید بر آموزش شهروندان برای بهره وری صحیح از امکانات ایجادشده توسط مدیریت شهری در حوزه ورزش همگانی است که این آموزش از سطوح مدارس شروع و نهایتا دردانشگاهها و....تبلور پیدامیکند. وی همچنین از ابتکار دبیرخانه در رابطه با حقوق ورزشی شهروندان خبر داد و افزود: دبیرخانه مطالعه میان رشته ای در موضوع حقوق شهروندی و حقوق ورزشی را انجام خواهد داد.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰