جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
بازدید: 5766
حقوق کار و تأمین اجتماعی:
 
در دعاوی مربوط به روابط کار، احاطه به شیوه تنظیم دادخواست، شکایت و لایحه، انتخاب اسناد و سایر ادله در زمان مناسب و ارائه دفاعیات و اقدامات لازم به ترتیب و طریقی که قانون پیش بینی کرده است از اهمیت زیادی برخوردار است. گروه حقوقی اندیشه کوروش، با در اختیار داشتن کادر مجرب، با اشراف به حقوق کارگر و کارفرما، نسبت به ارائه خدمات حقوقی در خصوص قبول وکالت در دعاوی و تنظیم لوایح در دعاوی مطرح در هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری از باب حوادث ناشی از کار و تنظیم قراردادهای کار و ... می باشد.

خدمات وکیل ۳۶۰