يکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
بازدید: 12922
 
دعاوی کیفری
دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضایی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر شده است و خواستار آن است که مرتکب به حکم قانون مجازات شود. در دعاوی کیفری دخالت وکیل و استفاده از توانایی های وی در مرحله مقدماتی ضمن ایجاد عدالت قضایی باعث جلوگیری از اطاله دادرسی می شود. عدم حضور وکیل در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب شده است تا تعدادی از متهمان به هنگام دفاع از خود مقابل قاضی مدعی شوند که زیر فشار اعتراف کرده اند. 

خدمات وکیل ۳۶۰