سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ 1607 0 2

آزمون متقاضيان پروانه کارآموزى وکالت سال 93 کانون وکلاى دادگسترى مرکز با شرکت تعداد 15802 نفر در 24 حوزه امتحانى برگزار گرديده است...

برگزارى آزمون متقاضيان پروانه کارآموزى وکالت سال 93

آزمون متقاضيان پروانه کارآموزى وکالت سال 93 کانون وکلاى دادگسترى مرکز با شرکت تعداد 15802 نفر در روز جمعه 93/9/7 در 24 حوزه امتحانى برگزار گرديده است. 
 
تعداد 7772 نفر از متقاضيان آقايان و8030 نفر از آنان خانم ها بوده اند. از اين تعداد 1000 نفر پس از موفقيّت در آزمون و احراز شرايط قانونى پذيرفته خواهند شد. رييس، نواب رييس و تعدادى از اعضاى هيات مديره کانون مرکز ازچند حوزه امتحانى بازديد نمودند.
کلمات کلیدی
سایر موارد پیشنهادی وکیل 360:

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰