چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ 2967 0 3

آیین نامه اجرایی ماده ‫196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون مربوط به واردات دارو

نهاد ریاست جمهوری طی نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, آیین نامه اجرایی ماده ‫196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‫- مصوب ‫1379 ‫- را که در جلسه مورخ 2/9/1379به تصویب هیات وزیران رسیده است, جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ کرده است‫:

آیین نامه اجرایی ماده ‫196 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ‫1 ‫- داروهای وارداتی حمایتی, داروهایی هستند که در واردات آن ها از ارز رسمی و یا از یارانه‌های ریالی مذکور در قوانین بودجه سالانه کشور استفاده می شود.‏

ماده ‫2 ‫- ورود, تولید, تجویز و عرضه دارو در قالب ‫"فهرست داروهای مجاز کشور‫" صورت می‌گیرد.‏ این فهرست توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد.‏ ‫"شورای بررسی و تدوین داروهای کشور‫" مسوولیت بررسی, بازنگری, اضافه و حذف اقلام فهرست داروهای مجاز کشور را برعهده خواهد داشت‌.‏
 
اعضای شورای بررسی و تدوین داروهای کشور عبارتند از‫:
الف ‫- معاون غذا و دارویی کنترل غذا و دارو
د ‫- دو نفر متخصص داروسازی‌
ج ‫- دو نفر فارماکولوژیست‌
ه‫- ‫- یک نفر متخصص داخلی‌‏
و ‫- یک نفر متخصص اعصاب و روان‌‏
ز ‫- یک نفر متخصص کودکان‌
ح ‫- یک نفر متخصص زنان و زایمان‌‏
ط ‫- مدیر کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (دبیر شورا)‏

اعضای موضوع بندهای ‫"ج‌‫" و ‫"د‫" توسط معاون غذا و دارو و اعضای موضوع بندهای ‫"ه‫-‫", ‫"و‫", ‫"ز‫" و ‫"ح‌‫" توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی معرفی و با حکم وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به عضویت شورا منصوب می‌گردند.‏

دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از متخصصان سایر رشته‌ها برای شرکت در جلسات شورا دعوت به‌عمل آورد.‏ این متخصصان توسط مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه مربوط معرفی خواهند شد.‏ دبیرخانه شورا مسوولیت بررسی کارشناسی داروها (از نظر بالینی, اقتصادی و.‏.‏.‏) و ارایه مدارک و اسناد و اطلاعات لازم به شورا را بر عهده خواهد داشت‌.‏ شورا حداقل در هر فصل یک جلسه خواهد داشت‌.‏ آیین نامه داخلی شورا مشتمل بر چگونگی تشکیل و رسمیت جلسات, ضوابط بررسی, بازنگری, اضافه و حذف اقلام توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تصویب وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.‏

ماده ‫3 ‫- وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی هر سال ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی را به سازمان‌های مربوطه اعلام می‌نماید.‏

ماده ‫4 ‫- در صورت تغییر نرخ ارز رسمی, مابه‌التفاوت ریالی ایجادشده برحسب ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروها ی حمایتی وارداتی, توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه و در بودجه سالانه کشور, با ردیف مستقل در اختیار وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی منظور خواهد شد.‏

ماده ‫5 ‫- فهرست داروهای بهداشتی, طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, جهت تنظیم یارانه ریالی مربوط در بودجه سالانه کل کشور اعلام خواهد شد.‏

ماده ‫6 ‫- وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی موظف است هر سال فهرست داروهای غیر نسخه‌ای را تنظیم و جهت اجرا به کلیه سازمان‌های مربوط ابلاغ کند.‏
ورود, تولید, تجویز و عرضه دارو در قالب فهرست داروهای مجاز کشور صورت می‌گیرد.‏

ماده ‫7 ‫- کارخانه‌های داخلی تولید کننده دارو موظفند نسبت به ایجاد و توسعه واحدهای کنترل کیفی و نیز آزمایشگاه‌های رفرانس منطقه‌ای با سرمایه گذاری مشترک چند تولیدکننده به منظور کنترل کیفی داروها قبل و بعد از ورود داروها به بازار, زیر نظر وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.‏

ماده ‫8 ‫- گزارش هزینه کرد هریک از کارخانه‌های مذکور در ماده ‫12 باید در پایان هر سال مالی به تایید وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی برسد.‏ درغیر این صورت, هزینه اعلام شده توسط کارخانه به عنوان بدهی کارخانه به خزانه تلقی خواهد شد.‏
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰