شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 2526 0 1

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر چه سیاست کاهش زدایی مطرح است اما مجازات حبس برای جرائم امنیتی و اقتصادی پابرجاست.

معاون حقوقی قوه قضاییه خبر داد:

عدم حذف مجازات حبس جرائم امنیتی و اقتصادی

خداییان در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت قضایی اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و تعداد زیادی از مواد آن به تصویب رسیده و کار تصویب نهایی آن احتمالا به مجلس آینده می رسد.
 
وی در رابطه با لایحه تملک آپارتمان ها که بر اساس آن وکلا و پزشکان در صورت فعالیت در مجتمع مسکونی باید رضایت همسایگان مجتمع خود را جلب کنند، گفت :در مجتمع های مسکونی مردم نیاز به آرامش دارند اما گاها دیده می شود مطب پزشکی یا وکیلی در این ساختمان ها دیده می شود که این مسئله نقض آرامش را در پی دارد.
 
خداییان ادامه داد: باید بر اساس کاربری از ساختمان ها استفاده شود با این حال ما این لایحه را تکمیل کرده و به دادگستری ها و کانون های وکلا ارسال کرده تا نظرات آنها را جویا شویم تا پس از آن این لایحه نهایی شود.
 
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در خصوص  آخرین وضعیت قانون تعزیرات گفت':این قانون مهم ترین قانون کیفری است که کار زیادی می طلبد این موضوع در کمیته جزایی معاونت در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: هر قسمتی که تدوین شود به مراجع مختلف ارسال می شود تا نظرات آنها کسب شود.
 
خداییان در پاسخ به این سوال که در این لایحه چه میزان به حبس زدایی توجه شده است، گفت: جرائمی که مهم نیستند حبسشان حذف و مجازات جایگزین در نظر گرفته می شود. و در رابطه با جریان اقتصادی   امنیتی مجازات حبس وجود دارد.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰