يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ 1901 0 21

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر ۴% و در مرحله فرجام خواهی ۵% شد.

تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت

تعرفه های جدید خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳، پیش از این در سایت اختبار منتشر شده بود:
 
متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
 
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به پیوست تصویر جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا ء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ منتشر گردیده است، ارسال می‌شود.
 
لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند.
 
رئیس قوه قضائیه صادق آملی‌لاریجانی
 
 
 
بر این اساس کلیه واحدهای قضایی مکلف به اجرای تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور می باشند
خداحافظی با تمبرهای ۲۰۰۰ ریالی، هزینه تطبیق اوراق با اصل ۵۰۰۰ ریال شد. 
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر ۴% و در مرحله فرجام خواهی ۵% شد.
طبق دستورالعمل مجتمع شهید مطهری مشهد هزینه درخواست دستور موقت یک میلیون ریال می باشد.
هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ۱۵۰/۰۰۰ ریال شد.
 
:: فایل لیست کامل تعرفه ها، ضمیمه می باشد.
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰