جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ 1991 0 3

معاون حقوقی تعزیرات حكومتی تهران از جریمه سنگین یك شركت بزرگ تولید كننده موتورسیكلت در تهران خبر داد.

جریمه سنگین برای بزرگترین تولید كننده موتورسیكلت در تهران

معاون حقوقی تعزیرات حكومتی تهران از جریمه سنگین یك شركت بزرگ تولید كننده موتورسیكلت در تهران خبر داد. بزرگمهر صادقی نیچ كوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یك شركت بزرگ تولید موتور سیكلت در تهران به علت گران فروشی جریمه شد. این شركت بر اساس گزارش های مردمی و بازرسی اداره كل صنعت و معدن و تجارت استان تهران شناسایی شده و قیمتهای آن ارزیابی شد.
 
بازرسان پس از قطعی شدن گران فروشی پرونده ای تشكیل داده و تعزیرات حكومتی تهران رای اولیه را مبنی بر گران فروشی و جریمه نقدی صادر كرد. وی افزود: با توجه به اینكه این پرونده شاكی خصوصی هم داشته است این شركت به مبلغ 144 میلیون تومان جریمه نقدی در حق شاكی و 228 میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت جریمه شده و پروانه كسب آن هم ممهور به مهر تخلف شد.
 
همچنین در هفته گذشته 55 هزار واحد صنفی تحت بازرسی قرار گرفت كه از این تعداد 103 وواحد صنفی به دلیل داشتن تخلف بالا 27 میلیون تومان جریمه شدند.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰